లగడపాటి నిర్వహించిన రహస్య సర్వే లో 2019 ఏపీ ముఖ్య మంత్రి ఎవరంటే!!

In the secret surveys carried out by Lagadapati the AP Chief Minister race in 2019

లగడపాటి నిర్వహించిన సంచలన సర్వే లో 2019 లో ఏపీ ముఖ్య మంత్రి ఎవరో తెలిస్తే షాక్ అవుతారు.వివరాలలో కి వెళ్తే యిలా ఉన్నాయి జిల్లాల వారీగా చుస్తే. మొత్తం సీట్లు మరియు పార్టీలవారీగా గెలుచుకొనే సత్త.

1 . శ్రీకాకుళం మొత్తం సీట్లు – 10
టీడీపీ గెల్చుకొనేవి – 5
వైస్సార్సీపీ గెలిసేవి – 0
జనసేన గెల్చుకొనేవి – 5

2 . విజయనగరం మొత్తం సీట్లు – 9
టీడీపీ గెల్చుకొనేవి – 5
వైస్సార్సీపీ గెలిసేవి – 0
జనసేన గెల్చుకొనేవి – 4

3 .విశాఖపట్నం మొత్తం సీట్లు – 15
టీడీపీ గెల్చుకొనేవి – 6
వైస్సార్సీపీ గెలిసేవి – 0
జనసేన గెల్చుకొనేవి – 9

4 .తూర్పుగోదావరి మొత్తం సీట్లు – 19
టీడీపీ గెల్చుకొనేవి – 3
వైస్సార్సీపీ గెలిసేవి – 1
జనసేన గెల్చుకొనేవి – 15

5 .పశ్చిమగోదావరి మొత్తం సీట్లు – 15
టీడీపీ గెల్చుకొనేవి – 3
వైస్సార్సీపీ గెలిసేవి – 0
జనసేన గెల్చుకొనేవి – 12

6 .కృష్ణ మొత్తం సీట్లు – 16
టీడీపీ గెల్చుకొనేవి – 10
వైస్సార్సీపీ గెలిసేవి – 0
జనసేన గెల్చుకొనేవి – 6

7 .గుంటూరు మొత్తం సీట్లు – 17
టీడీపీ గెల్చుకొనేవి – 10
వైస్సార్సీపీ గెలిసేవి – 2
జనసేన గెల్చుకొనేవి – 5

8 .ప్రకాశం మొత్తం సీట్లు – 12
టీడీపీ గెల్చుకొనేవి – 5
వైస్సార్సీపీ గెలిసేవి – 4
జనసేన గెల్చుకొనేవి – 3

9 .నెల్లూరు మొత్తం సీట్లు – 10
టీడీపీ గెల్చుకొనేవి – 3
వైస్సార్సీపీ గెలిసేవి – 4
జనసేన గెల్చుకొనేవి – 3

10 .కడప మొత్తం సీట్లు – 10
టీడీపీ గెల్చుకొనేవి – 0
వైస్సార్సీపీ గెలిసేవి – 10
జనసేన గెల్చుకొనేవి – 0

11 .కర్నూల్ మొత్తం సీట్లు – 14
టీడీపీ గెల్చుకొనేవి – 4
వైస్సార్సీపీ గెలిసేవి – 10
జనసేన గెల్చుకొనేవి – 0

12 .అనంతపురం మొత్తం సీట్లు – 14
టీడీపీ గెల్చుకొనేవి – 10
వైస్సార్సీపీ గెలిసేవి – 4
జనసేన గెల్చుకొనేవి – 0

13 .చిత్తూర్ మొత్తం సీట్లు – 14
టీడీపీ గెల్చుకొనేవి – 7
వైస్సార్సీపీ గెలిసేవి – 4
జనసేన గెల్చుకొనేవి – 3

ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్ మొత్తం సీట్లు – 175
టీడీపీ గెల్చుకొనేవి – 71
వైస్సార్సీపీ గెలిసేవి – 39
జనసేన గెల్చుకొనేవి – 65

Recent News

Latest News

Cine Tollywood provides latest movie news, ploitical news, cinema entertainment news, latest tollywood trailers, videos, gossips and gallery in the state of Telangana, Andhra Pradesh and near by regions. Get all the latest movie updates and reviews on your favourite telugu movies. Also find more information on box office collections.